Търси

Посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия

  • Застраховката е доброволна и се сключва от собственици, ползватели или наематели на спортни и развлекателни съоръжения (фитнес центрове, тенис кортове, плувни басейни, увеселителни и аква паркове и т.н) или организатори на културни и развлекателни мероприятия (спектакли и представления). Застраховат се лицата, ползващи съоръженията, както и посетителите на културни и развлекателни мероприятия.

  • Застраховката за всеки отделен посетител се счита за сключена със закупуването на билета или абонаментната карта за съответното съоръжение или мероприятие и влиза в сила от момента на влизане на застрахования на територията на съоръжението и изтича в момента на излизане от него.

  • Застрахователят носи отговорност за живота и работоспособността на застрахованите за събития, възникнали на територията на спортното съоръжение, залата или мястото на мероприятието. Покриват се рисковете смърт вследствие злополука, трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, медицински разноски и репатриране вследствие злополука.

  • Цената на застраховката е в зависимост от размера на застрахователното покритие, вида на съоръжението или организираното мероприятие
© 2016 - 2021 Всички права запазени