Търси

Дженерали България Холдинг EАД

Дженерали България Холдинг EАД е част от Generali PPF Holding B.V., който оперира в 14 страни в Централна и Източна Европа. Чрез неговите дъщерни дружества, Generali PPF Holding управлява активи надхвърлящи 15 млрд. евро и обслужва повече от 13 млн. клиенти в региона. Generali PPF Holding B.V. е регистриран в Амстердам, Холандия, като основният организационен център на холдинга е ситуиран в Прага, Чехия. Generali PPF Holding B.V. представлява джойнт-венчър с участие на Assicurazioni Generali S.p.A. (51% дял) и PPF Group (49%).

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване.

Дженерали Застраховане АД е създадена през 1991 г. (като ЗК Орел АД) и е първата лицензирана компания – с решение № 1 от 26. 03. 1998 г. на Националния съвет по застраховане. Компанията е ключов играч на българския пазар повече от 21 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. С присъединяването си към световната Група Generali през 2006г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество. Продуктовият портфейл на Компанията е съставен за и се поддържа както от собствени директни продажби, така и чрез индивидуални външни партньори и опитни брокери.

Продуктови линии:

  • Имуществено застраховане (вкл. всички имуществени рискове, прекъсване на дейността и авария на машини)
  • Автомобилно застраховане
  • Инженерно застраховане
  • Застраховки на отговорности
  • Морско застраховане
  • Злополука & Помощ при пътуване
  • Селскостопанско застраховане
  • Пакетни полици


Дженерали Животозастраховане

В продължение на повече от 20 години Дженерали Животозастраховане АД (правоприемник на ЗК "Орел Живот") е един от лидерите на българския животозастрахователен пазар.
Дженерали Животозастраховане е връзката с Generali Employee Benefits (GEB), част от Assicurazioni Дженерали SpA, и е идеален партньор за всяка международна компания, като чрез своите програми осигурява цялостни решения, използвайки широкия спектър от многонационални продукти, предназначени за специфични корпоративни нужди. GEB покрива повече от 70 страни със своя екип от международни експерти, чиято дейност е с акцент върху сложните изисквания на международни клиенти. Дистрибуционната мрежа на GEB е обичаен и предпочитан партньор за задоволяване застрахователните и осигурителни потребности на служителите по цял свят и компаниите, доверили се на тези програми, могат да разчитат на пълната подкрепа и финансовата мощ на Групата Generali.

© 2016 - 2022 Всички права запазени