Търси

Карго

Карго

 

Застрахователно покритие на всички товари при внос, износ или реекспорт, и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие. Покриват се рискове и разходи и за товари, превозвани на територията на Република България.

Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

 • Институтски Карго Клаузи (A) – 1/1/82 /Пълно покритие/

 • Институтски Карго Клаузи (В) – 1/1/82 /Ограничено покритие/

 • Институтски Карго Клаузи (C) – 1/1/82 /Минимално покритие/

 • Други действащи, специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар „Карго“ клаузи.

При желание на застрахования предлагаме следните допълнителни покрития:

 • Военни рискове съгласно Институтски Военни Клаузи (Карго) – 1/1/82

 • Стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно Институтски Клаузи Стачки (Карго) – 1/1/82

 • „Счупване от естеството на товара“

 • „Повреда на товара при превоз с хладилни превозни средства“

 • „Трансбордиране“

 • „От склад до склад“

 • Други

При сключване на абонаментна застраховка осигуряваме непрекъсната и пълна застрахователна защита на всички или някои видове товари за определен срок от време при предварително договорени застрахователни условия и преференциални тарифни числа.

Застраховката на товари по време на превоз – „Карго” е в сила за времето на превоза по обичайния маршрут и, ако не е уговорено друго, започва с предаването на товара за превоз и продължава до предаването му на получателя, включително и при претоварване и складиране.

© 2016 - 2022 Всички права запазени