Търси

Професионална отговорност на учители и възпитатели

Застраховката „Професионална отговорност на учители и възпитатели“ се сключва от лица, упражняващи учителската професия. Застрахователя застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

  • Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици/възпитаници при изпълнение на професионалните му задължения като учител/възпитател, (включително поради небрежност, грешки или пропуски);

  • Всички разходи по уреждане на претенции, направени със съгласие на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение и рисковите класове на конкретната учителска професия.

В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

© 2016 - 2022 Всички права запазени