Търси

Трайни насаждения

Застраховката покрива трайни насаждения на площ над 5 дка в период на изграждане (засаждане), на отглеждане до встъпване в плододаване, както и в период на плододаване (като дълготрайни материални активи).

Застраховката покрива щети в резултат на пожар и експлозия, буря, ураган, (вихрушка, смерч), градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, ерозия и свличания на земни пластове, измръзване и осланяване.

 

© 2016 - 2022 Всички права запазени