Търси

Спасителни разноски

Обект на застраховане

Застраховката е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за български и чуждестранни граждани на възраст до 69 години, които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване.

Покрити разходи

Застрахователя покрива реално направени разходи по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспорт, както и разходи на организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован (БЧК, Гражданска защита, Пожарна и т.н.). На пострадалия се осигурява морско или планинско спасяване по суша, въздух и вода включително подводно издирване и спасяване.

Застрахователна сума

Цената на застраховката зависи от размера на застрахователната сума и срока на застраховката.

За улеснение на клиентите застраховка „Спасителни разноски” с лимит 1000лв. може да се сключи и с изпращане на SMS на номер 1979 (при цена 6 лв. с ДДС за всички мобилни оператори). Повече информация ще намерите на http://gmg-mobile.com/

© 2016 - 2022 Всички права запазени