Търси

Армеец

ЗАД „Армеец” е основано през 1996 г. с основни акционери Министерство на отбраната и Търговски дружества от системата на МО. През 1998 г. компанията е лицензирана с Разрешение №7/15.06.1998г. на Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Р България.

От 2002 г. Мажоритарен собственик е "Химимпорт" АД с  91,92% от капитала на дружеството.

© 2016 - 2022 Всички права запазени