Търси

Застраховка на летателни апарати

Застраховка на летателни апарати – авиационно каско

-    всички рискове, тотална загуба и само земни рискове;
-    война и сродни опасности;
-    застраховка на самоучастие.


Застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати

-    гражданска отговорност към трети страни;
-    отговорност към пътници, техните лични вещи и багаж;
-    карго отговорност;
-    отговорност към поща;
-    разширено покритие на отговорност при война и други рискове.


Отговорност на собственици и оператори на летища, включително отговорност на ръководство на въздушното движение.

© 2016 - 2022 Всички права запазени