Търси

Лизингови договори

По тази застраховка се покриват плащания на лизингополучателя към лизингодателя във връзка с изпълнение на лизингови договори. Могат да бъдат покрити лизинг на МПС, на недвижимости и на техника. Застраховката може да се сключва от търговски дружества с основна дейност – лизинг. Обезщетението се изплаща след предявяване на необходимите документи и в случаите, когато владението на обекта на лизинг не може да бъде възстановено на лизингополучателя.

© 2016 - 2022 Всички права запазени