Търси

“ОЗК - Застраховане” АД

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е основана на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

Собственият капитал на компанията е 6 млн. лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

От 1999-2003 година ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.

В основата на дейността на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.

Сред клиентите на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД са: Столична община, Община Плевен, Община Велико Търново, “Бояна филм” АД, “Булгаргаз” АД, “Газстроймонтаж” АД, “Топлофикация София” АД, Холдинг “Света София”, “Софмил” ООД, “ТОБО” ООД, “Софийска вода” АД, “Метрополитен София” АД, “ЕГИДА СОФИЯ” ЕАД, “Овергаз инженеринг” АД и др.

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.

Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

© 2016 - 2022 Всички права запазени