Търси

Злополука

Предлагаме индивидуални или групови застраховки за събития, свързани с живота, здравето и работоспособността на застрахования.

Индивидуалната застраховка „Злополука” се сключва по желание на клиента. Предназначена е за лица от 16 до 69 години, които не са освидетелствани от ТЕЛК с трайна загуба на работоспособност над 50%.

Покрити рискове по тази застраховка са смърт, трайна и временна загуба на работоспособност и медицински разноски вследствие трудова и битова злополука. Предлагат се различни варианти, както по отношение на покритите рискове, така и на размера на застрахователно покритие. Застрахователната сума за едно лице може да бъде от 1 000 лв. до 30 000 лв.

При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск компанията изплаща на застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

© 2016 - 2022 Всички права запазени