Търси

Отговорност на Спедитора

Застраховката „Отговорност на Спедитора“ осигурява защита на имуществените интереси на застрахования, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари, в съответствие с международните конвенции, местното законодателство, Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСкУ), одобрени от Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и/или условия на други договори и споразумения, одобрени от Застрахователя.

Отговорността на спедитора е покрита съгласно:

  • Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСкУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/,

  • съгласно условията на международните транспортни конвенции, приложими в задължителен ред за международни автомобилни превози – Конвенцията за международен автомобилен превоз на товари /CMR/;

  • нормите на транспортното законодателство на съответната страна;

  • условия на други договори или споразумения, одобрени от застрахователя и вписани в полицата.
© 2016 - 2022 Всички права запазени