Търси

UNIQA

UNIQA има повече от 150 години опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

Премийният приход за 2006 г. на компаниите от UNIQA Group Austria надвишава 5 милиарда евро, общата сума на управляваните активи е повече от 21 милиарда евро. UNIQA е представена чрез дъщерни компании на 20 от пазарите в Централна и Източна Европа и с персонал от над 17 500 служители и посредници осигурява обслужването на повече от 5,7 милиона клиенти. От години UNIQA е с международен финансов рейтинг "А", даден от Standard & Poor's. Акциите на UNIQA са сред най-добре представящите се на фондовата борса във Виена.

Застрахователна Компания "УНИКА" АД и Застрахователна Компания "УНИКА Живот" АД са учредени като частни дружества през 1992 г. под името Витоша. През март 2007 г. UNIQA увеличи дела си на 51% от акционерния капитал и в съответствие с единната стратегия за търговската марка на UNIQA в Източна и Югоизточна Европа беше променено името на компанията от Витоша на UNIQA.

© 2016 - 2022 Всички права запазени