Търси

Гражданска отоговорност

Правата на автомобилиста при сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“:

- Никой застраховател, който извършва задължително застраховане, няма право да Ви откаже сключването на тази застраховка;

- Да уговорите в застрахователния договор заплащане на застрахователната премия наведнъж или на вноски;

- Да сключите договор и за застрахователна сума над минималните изисквания, установени от закона;

- Да получите от застрахователя застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд, като удостоверение за сключения договор;

- Застрахователят да покрие щетите, които сте нанесли на трети лица или имущество, в случай че Вие сте шофирали колата и не сте употребили алкохол или други упойващи средства;

- Гаранционият фонд да покрие щетите, които са нанесени на трети лица или имущество, в случай че колата е била открадната преди злополуката;

- Обезщетението да бъде изплатено от застрахователя в срок от 15 дни, след като сте представили всички поискани документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите, но не по-късно от три месеца от датата на предявяване на застрахователната претенция;

- Застрахователят трябва окончателно да се произнесе по Вашето искане за изплащане на обезщетение в тримесечния срок, като определи размера на обезщетението или даде мотивирано становище за отказ на плащане, когато отказва плащане или когато основанието или размерът на вредите не са напълно установени;

- При прехвърляне на автомобила новият собственик да получи правата Ви, произтичащи от сключения договор, като в този случай е налице задължение както за Вас, така и за новия собственик, да уведомите застрахователя за прехвърлянето.

По последни данни обхватът на задължителната полица е близо 82%.

© 2016 - 2022 Всички права запазени